Duurzaamheid

Historisch perspectief Het concept Missie Duurzaamheid Vacatures

Zowel landelijk als regionaal is er veel aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. In Amsterdam wordt al sterk gefocust op luchtkwaliteit en geluidhinder. Er worden verstrekkende maatregelen getroffen. Voor het vrachtverkeer geldt binnen de Amsterdamse Ringweg inmiddels een milieuzonering. Voor lichte bedrijfswagens volgt die zonering binnen afzienbare tijd. Alleen voertuigen die aan de gestelde emissienormen voldoen mogen in de toekomst de binnenstad in. Voor wat betreft de geluidsbeperking zijn er ook al maatregelen genomen (o.a. programma Piek). Doelstelling is om het vrachtverkeer te beperken, zwaar verkeer te weren en stillere motoren te stimuleren.

Duurzaamheid

Het concept van Mokum Mariteam zorgt voor:
• Minder fijnstof
• Minder CO2 uitstoot
• Minder geluidsoverlast
• Energiebesparing
• Duurzaam distributiesysteem
• Minder beperkingen dagrand distributie
• Voldoet aan programma Piek


Brug Inspectie A10 Amstel

donderdag 12 maart 2015

De nieuwe spoorbrug bij de A10 over de Amstel is voor een overdrachtsmoment...

Lees het hele bericht >>

Bomen RAI getopt en afgevoerd

vrijdag 28 maart 2014

Mokum Mariteam heeft in opdracht van Amsterdam Zuid ondersteunend gewerkt bij...

Lees het hele bericht >>

Brug onderhoud met City Supplier

zaterdag 15 maart 2014

Mokum Mariteam ondersteund DIVV van Amsterdam bij het plegen van onderhoud...

Lees het hele bericht >>